Francesco (Clemente)

Francesco (Clemente)

Schizoid Personality Blog

creative blog of a schizoid personality

Music, movies, books, love, inspirations, designs and more

Wednesday, December 15, 2010

(Nie jestem) Perfect – (ale) Kochaj mnie

Byłem w Polska i zakochała się w swoim języku

Kołysanka Dla Nieznajomej
Nuna nej for (moje piękne) Stranger

Gdy nie bawi cię już świat zabawek mechanicznych,
When the world of mechanical toys doesn't amuse you anymore
Kiedy dręczy cię ból – niefizyczny;
When non-physical Ouch knocks knocks on your door
Zamiast słuchać bzdur głupich telefoniznyh wróżek zza siedmiu mórz,
Instead of listening to rubbish of stupid fortune-tellers from heck knows where
Spytaj siebie czego pragniesz; Dlaczgo kłamiesz, że miałaś wszystko?
Ask yourself what you want; why lie if you have (know) everything
Gdy udając że śpisz, w głowie tropisz bajki z gazet.
Pretending to sleep, you are tracing in your mind the cartoons from newspapers.
Kiedy nie chcesz już śnić cudzych marzeń,
When you don't want to dream other people's dreams
Boso i unikalny do mnie przyjdź i od progu bezwstydnie powiedz mi czego chcesz.
Come to me senza scarpe and tell me what you want right from the doorstep
Słuchaj jak dwa serca biją; co ludzie myślą, to nieistotne!
Listen to the two hearts beating, what others think is not so important at this moment.

Kochaj mnie! Kochaj mnie!
Love me boy
Kochaj mnie nieprzytomnie, jak zapalniczka płomień, jak sucha studnia wodę.
Love me (truly, not too) madly (deeply), love me like a lighter loves its flame, like a dry well loves water (dulce es)
Kochaj mnie namiętnie tak jakby świat się skończyć miał.
Love me passionately, as if the world is going to end.

Swoje miejsce znadź, i nie pytaj czy taki układ ma jakiś sens.
Find your place and don't ask me if this deal has any sense.
Słuchaj co twe ciało mówi; W miłosnej studni już nie utoniesz.
Listen to what your body says. In the well of love you won't drown (hmm).

Kochaj mnie! Kochaj mnie!
Love me
Kochaj mnie nieprzytomnie, jak księżyc w oknie śmiej się i płacz.
Love me madly, laugh and cry like the moon in the window.
Na linie nad przepaścią tańcz; aż w jedną, krótką chwilę,
Dance on the rope above the precipice
Pojmiesz po co żyjesz
Then you'll realize what you live for.

2 comments:

  1. I wish you would write here again.

    ReplyDelete
  2. Interesting and really well written! Most blogs on the web are not that simple and good like this one.

    ReplyDelete